Trang chủ Tin Công nghệ CHỈ SỐ PMI TRONG QUẢN TRỊ MUA HÀNG

CHỈ SỐ PMI TRONG QUẢN TRỊ MUA HÀNG

Chỉ số PMI (Purchasing Managers' Index) là một trong những công cụ quan trọng trong lĩnh vực quản trị mua hàng. Nó cung cấp thông tin quý báu về hoạt động của thị trường mua hàng và có thể giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tình hình kinh doanh và cơ hội trong ngành. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chỉ số PMI và tại sao nó quan trọng trong quản trị mua hàng.

1. Chỉ số PMI là gì?

Chỉ số PMI là một công cụ phân tích quản lý mua hàng phản ánh sự biến động trong hoạt động mua sắm của một ngành hoặc một khu vực cụ thể. Nó đo lường sự thay đổi trong các yếu tố quan trọng như đơn đặt hàng mới, sản xuất, giá cả, và tình hình nhân sự. Chỉ số PMI thường được công bố hàng tháng và có thang điểm từ 0 đến 100.

2. Cách tính chỉ số PMI

Chỉ số PMI được tính bằng cách thu thập dữ liệu từ các cuộc khảo sát mua hàng của các doanh nghiệp trong ngành. Những yếu tố quan trọng bao gồm:

  • Số lượng đơn đặt hàng mới: Mức độ tăng trưởng trong việc đặt hàng mới có thể là một dấu hiệu tích cực cho sự phục hồi của thị trường.
  • Sản xuất: Sự thay đổi trong sản xuất thường liên quan mật thiết đến nhu cầu của thị trường và sức khỏe tổng thể của ngành công nghiệp.
  • Thay đổi nhân sự: Số lượng nhân viên mới hay thay đổi trong lực lượng lao động có thể phản ánh tình hình tăng trưởng hoặc suy thoái.
  • Giá cả và lợi nhuận: Sự biến động trong giá cả và lợi nhuận có thể ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của doanh nghiệp. Sau đó, dữ liệu này được tổng hợp để tạo ra chỉ số PMI.

PMI thường được tính theo công thức sau:


PMI = (P1*1) + (P2*0,5) + (P3*0)


Trong đó:

P1 = Tỷ lệ phần trăm câu trả lời báo cáo cải thiện

P2 = Tỷ lệ phần trăm câu trả lời báo cáo không thay đổi

P3 = Tỷ lệ phần trăm câu trả lời báo cáo suy giảm

Nếu chỉ số vượt quá ngưỡng 50, nó thường được xem là dấu hiệu của sự phát triển trong ngành, trong khi dưới ngưỡng 50 thì ngược lại.

3. Tại sao chỉ số PMI quan trọng trong quản trị mua hàng?

Chỉ số PMI không chỉ là một công cụ đo lường sự phát triển kinh tế mà còn là một phần quan trọng trong quản trị mua hàng. Việc theo dõi chỉ số PMI giúp doanh nghiệp thích ứng với sự biến động của thị trường và đưa ra những quyết định chiến lược thông minh, đồng hành cùng sự thành công của họ trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh.

Công cụ đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế

Chỉ số PMI có thể dự đoán những thay đổi về hoạt động và sản lượng kinh tế trong thực tế. Nhờ chỉ số PMI, các nhà quản lý có thể nâng cao chất lượng sản xuất, tăng số lượng sản phẩm cũng như tối ưu quy trình làm việc trong nhà máy. Đây như một chỉ số hàng đầu để đánh giá và dự báo về tăng trưởng hoặc suy giảm GDP.

Hỗ trợ quản lý thu mua hàng hoá

Báo cáo PMI thường được công bố vào đầu tháng, trước khi hầu hết các dữ liệu chính thức về sản lượng công nghiệp, sản xuất và tăng trưởng GDP được công bố. Vì vậy, đây được coi là một chỉ số hàng đầu để quản trị hoạt động mua hàng. Khi muốn thu mua sản phẩm, các doanh nghiệp sẽ dựa vào chỉ số PMI để đánh giá được hiện trạng lượng hàng hoá, sản phẩm cùng nhiều yếu tố khác. PMI lúc này đóng vai trò là trợ thủ đắc lực của các nhà quản lý thu mua, quản lý tồn kho. Các thông tin từ chỉ số sẽ giúp doanh nghiệp nhận biết, cân đối và phân bổ số lượng sản phẩm các đơn hàng tùy theo nhu cầu.

Tác động lên giá của đơn vị cung ứng

Với các nhà cung ứng, chỉ số PMI cũng được họ dựa vào để ước lượng nhu cầu thị trường về sản phẩm, từ đó đưa ra được những chiến lược điều chỉnh giá phù hợp trên từng thời kỳ của thị trường. Khi chỉ số PMI đơn đặt hàng tăng trên 50, đơn vị cung ứng có thể cân nhắc tăng giá sản phẩm, đồng thời dễ dàng chấp nhận sự tăng giá của nguyên vật liệu nhập vào. Ngược lại với chỉ số PMI thấp, các quyết định giảm giá sẽ được cân nhắc đưa ra để đảm bảo cho việc kinh doanh được tiến hành thuận lợi.

Tóm lại, PMI là chỉ số quan trọng tác động lớn đến hoạt động quản trị mua hàng mà ngành sản xuất nào cũng cần nắm rõ nếu muốn cải thiện hoạt động vận hành và hiệu suất kinh doanh. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một trong những công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp của bạn phát triển bền vững trong tương lai.