Trang chủ Giải pháp Giải Pháp Tồn Kho Barcode

Giải Pháp Tồn Kho Barcode

 Công tác quản trị tồn kho tại DN hoạt động sản xuất kinh doanh được xây dựng khoa học hơn, tích hợp với các thiết bị PDA kiểm soát tồn kho, kết nối trạm cân,  hay cân cần cẩu, sẽ giúp cho việc đo lượng, định lượng được chính xác, dữ liệu kết nối được đồng bộ với database là cơ sở cho việc quản trị tối ưu hóa tồn kho chính xác

Bước đầu tiên để xây dựng quy trình quản lý tồn kho theo Barcode, chương trình phải được setup các danh mục, cách đặt tên và quy tắc đặt mã cho từng danh mục, mỗi danh mục có  chức năng và tương tác đến các dữ liệu liên quan.

Chức năng truy vấn nhanh thông tin Thành phẩm, giúp cho việc quản trị tồn kho linh động -> phục vụ tổ bán hàng linh hoạt hơn. Đồng thời kiểm soát tốt chặt chẽ dữ liệu Cân xe – bắn Barcode cho từng Mac thép.