Trang chủ Giải pháp Giải Pháp Chuyên Ngành Nội Thất

Giải Pháp Chuyên Ngành Nội Thất

    Sự phát triển của thị trường nội thất văn phòng đòi hỏi phải tồn tại giải pháp quản lý chuyên ngiệp. Phần mềm ROSY với tính năng mềm dẽo, cung cấp giại pháp quản trị thiết bị nội thất văn phòng chuyên nghiệp.

   Giải pháp quản trị thiết bị nội thất văn phòng ứng dụng trên chương trình phần mềm ROSY được chuẩn hóa từ quy trình sản xuất, sản xuất  đến quy trình tính giá thành.

 • Mô hình tổng quát.

 • Quy trình quản trị sản xuất.

        Mục đích: Dự liệu về nhu cầu vật tư hàng hóa cho việc sản xuất trong tương lai, đảm bảo được tiến độ sản xuất, dự toán được khối lượng vật tư nguyên vật liệu cho sản xuất và nguồn lực của công ty nhằm đưa ra kế hoạch đặt hàng, nhận đơn đặt hàng từ nhà cung cấp và khách hàng Tránh thất thoát vật tư, hàng hoá. Kiểm soát được nhập, xuất hàng & sản xuất à Tránh sản xuất chồng chéo.

 

 • Quản trị đơn hàng sản xuất       

Quy trình luận chuyển chứng từ quản lý bán hàng: Phòng kinh doanh tiếp nhận đơn đặt hàng từ khách, gửi phòng thiết kế mẫu, lập báo giá gửi khách và lập đơn đặt hàng bán SO khi báo giá được chấp thuận.

Tính năng kế thừa dữ liệu liên hoàn từ : Báo Giá -> Đơn Hàng -> Hóa đơn , giúp giảm thiểu nhập liệu và kiểm soát chắt chẽ thông tin truyền qua các phòng ban và bộ phận khác nhau.

Mô hình sản xuất từng công đoạn

- Check tồn kho -> lặp kế hoạch sản xuất

- Cân đối tồn kho theo đơn hàng

- Xây dựng định mức sản xuất BTP, TP

- Lặp kế hoạch sản xuất từng BTP, TP

- Lặp kế hoạch sản xuất từng công đoạn sản xuất, phân xưởng

Lặp kế hoạch sản xuất từng công đoạn sản xuất, phân xưởng

 - Xưởng gỗ - kế hoạch sản xuất gỗ, sơn PU

- Xưởng sắt – cắt, sơn, tĩnh điện

- Xưởng lắp ráp, đóng gói

 

Quản trị - Thống kê công đoạn sản xuất 

 • Định mức sản xuất từng công đoạn
 • Lệnh sản xuất
 • Cập phát vật tư
 • Lịch sản xuất, trạng thái đơn hàng
 • Xếp lịch lệnh sản xuất
 • Thống kê sản xuất
 • Báo cáo tiến độ sản xuất
 •  Xây dựng định mức sản xuất từng CÔNG ĐOẠN
 • Lặp kế hoạch sản xuất theo từng ĐƠN HÀNG

        

Phần mềm ERP ROSY xây dựng thiết kế theo nhu cầu quản trị đặc thù của từng DN và từng loại hình sản phẩm, giải pháp được mở rộng triển khai đến nhiều phòng ban với nhiều chức năng kiểm soát khác nhau, đảm bảo tiêu chí đồng bộ & liên kết, phù hợp không những với hiện tại mà còn mở rộng trong tương lai.