Trang chủ Giải pháp Giải Pháp Ngành Bao Bì - In Ấn

Giải Pháp Ngành Bao Bì - In Ấn

Các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực In ấn & Bao bì ngày càng càng nhiều và đa dạng loại hình. Vì ngày nay nhu cầu về mỹ quan rất được chú trọng, từ trong sinh hoạt, mua sắm, nơi làm việc chúng ta đều có thể nhìn thấy các sản phẩm bao bì được in ấn một cách công phu và tỉ mỉ.

Các giải pháp quản trị này phải đáp ứng được các yêu cầu đặc thù của ngành trên các khía cạnh:

 • Quản lý tối ưu hóa hoạt động trang thiết bị vận hành in ấn.
 • Lập và Quản lý đơn giá chào hàng và giá thành nhanh chóng, hiệu quả.
 • Phân tích và Kiểm soát lợi nhuận trên từng sản phẩm, hoặc công đoạn thực hiện.
 • Quản trị thông tin tài chính và kế toán minh bạch và hiệu quả.

Đi cùng sự phát triển và đa dạng của ngành In ấn & Bao bì, phần mềm ROSY đã xây dựng giải pháp ERP chuyên sâu trong ngành In ấn & Bao bì. Phần mềm khai thác sâu vào các vấn đề như:

 • Nhận mẫu Đơn hàng – Thiết kế – Báo giá
 • Đơn hàng In mẫu – Thực hiện In mẫu
 • Đơn hàng – Kế hoạch sản xuất
 • Check Tồn kho Thành phẩm -  Nguyên Phụ liệu
 • Mua hàng cung ứng
 • Quản lý Sản xuất công đoạn: In, cán màng, dập,…
 • Thống kê Sản xuất công đoạn.