Trang chủ Dịch vụ Tư vấn giải pháp

Tư vấn giải pháp

Để triển khai một phần mềm thì quá trình khảo sát & Dịch vụ tư vấn góp phần không nhỏ tạo nên sự thành công đó.

Tư vấn trước khi triển khai một giải pháp nhằm giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng trong Doanh nghiệp, giúp khách hàng xây dựng lại quy trình nghiệp vụ, bộ máy trong công ty để phát huy được hết hiệu quả và lợi ích mà phần mềm mang lại.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phần mềm, ROSY đã chuyển giao giá trị tư vấn đó để làm hài lòng rất nhiều khách hàng .

Tư vấn các giải pháp cho khách hàng

Tư vấn các giải pháp cho khách hàng

Các dịch vụ tư vấn đó bao gồm:

  • Tư vấn quy trình, nghiệp vụ cho công ty
  • Tư vấn giải pháp theo ngành nghề, quy mô của doanh nghiệp
  • Tư vấn máy chủ, máy con
  • Tư vấn triển khai, đào tạo

Với rất nhiều dịch vụ được đi xuyên suốt từ khi Khách hàng mới biết đến phần mềm tới lúc nghiệm thu chương trình. Trong quá trình này, ROSY sẽ truyền tải hết những giá trị của Dịch vụ tư vấn nhằm đảm bảo sự thành công và khả thi của Dự án.

Giá trị tư vấn này nhằm thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ, quy trình nghiệp vụ và các phương pháp quản lý hiện đại. Góp phần hướng đến mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của Doanh nghiệp.