Trang chủ Sản phẩm

Sản phẩm chuyên sâu

Giải pháp kết nối trạm cân điện tử kết hợp với camera từ phần mềm ROSY giúp doanh nghiệp quản lý được số lượng xe ra vào, trọng lượng xe, hàng hóa. Với quy trình tự động và hoàn toàn khép kín hỗ trợ tối đa sai sót và mất mát hàng hóa trong quá trình cân bao gồm các chức năng chính sau:

- Cân xe vào – lấy trọng lượng xe ( cân trừ bì) - Xe vào lấy hàng nhiều lần

- Kế thừa phiếu xuất kho – Quýet barcode xuất kho – xếp hàng lên xe

- Cân xe lần 1 – Ghi nhận trọng lượng hàng hóa -> Xe vào xếp hàng quyét Barcode xuất lần 2, và n lần

- Cân xe ra – Cân lấy tổng trọng lượng hàng.

- Cân hàng ra xà lan

....

 

Xe vào trạm cân được kết nối cân lấy trọng lượng  

Phiếu cân xe sẽ được in ra với đầy đủ thông tin về hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp

 

Phiếu xuất kho kế thừa Phiếu cân để lấy dữ liệu để xuất hàng.

Công tác quản trị tồn kho tại DN hoạt động sản xuất kinh doanh được xây dựng khoa học hơn, tích hợp với các thiết bị PDA kiểm soát tồn kho, kết nối trạm cân, hay cân cần cẩu, sẽ giúp cho việc đo lượng, định lượng được chính xác, dữ liệu kết nối được đồng bộ với database là cơ sở cho việc quản trị tối ưu hóa tồn kho chính xác.

 

Bước đầu tiên để xây dựng quy trình quản lý tồn kho theo Barcode, chương trình phải được setup các danh mục, cách đặt tên và quy tắc đặt mã cho từng danh mục, mỗi danh mục có  chức năng và tương tác đến các dữ liệu liên quan.

Chức năng truy vấn nhanh thông tin Thành phẩm, giúp cho việc quản trị tồn kho linh động -> phục vụ tổ bán hàng linh hoạt hơn. Đồng thời kiểm soát tốt chặt chẽ dữ liệu Cân xe – bắn Barcode cho từng Mac thép.