Trang chủ Tuyển dụng

Nhân Viên Kinh Doanh

 Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên kinh doanh phần mềm
 Chức vụ: Nhân viên
 Ngành nghề: Nhân viên kinh doanh
 Mức lương: 7 - 15 Triệu

Nhân viên Marketing - PR phần mềm ERP ROSY

 Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Marketing
 Chức vụ: Nhân viên
 Ngành nghề: Nhân viên Marketing
 Mức lương: 8-20 triệu

Nhân Viên Triển Khai Phần Mềm

 Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Triển khai - Bảo hành phần mềm ERP
 Chức vụ: Nhân viên
 Ngành nghề: Chuyên viên phần mềm
 Mức lương:  10 - 20 Triệu