Rosy web

ROSY WEB là một Module tích hợp vào Hệ thống quản lý ERP ROSY, Module này cho phép người dùng tương tác với cơ sở dữ liệu ROSY trên máy chủ nội bộ thông qua các trình duyệt Web như (Internet explorer, FireFox, Chrome...), hiện tại bao gồm các chức năng:

  • Check duyệt chứng từ
  • Kiểm tra tuổi nợ khách hàng
  • Kiểm tra công việc phải thực hiện
  • Lên toàn bộ các báo cáo

Với module ROSY WEB, người dùng có thể kiểm tra Duyệt chứng từ, xem công việc phải làm, kiểm tra tuổi nợ, hoặc lên báo cáo số liệu tài chính kế toán ở bất cứ nơi nào có Internet mà không bắt buộc phải thực hiện tại công ty.

Việc truy cập được thực hiện hoàn toàn trên website, không cần cài đặt nhưng vẫn đảm bảo được tính bảo mật cao, truy xuất nhanh chóng và ổn định. Do đó, dữ liệu vẫn bảo đảm được tính an toàn và tiện lợi.

Module này phù hợp cho người quản lý không cần ngồi trong văn phòng vẫn có thể kiểm tra được tình hình hoạt động bán hàng, thu tiền, tình hình hàng tồn kho, và cân đối tài chính trong công ty để nhà quản lý nắm bắt thông tin kịp thời chính xác, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và khả năng cạnh tranh.